Klub dôchodcov v Spišskom Bystrom

Klub sa stretáva na následných akciách:

  • fašiangové posedenie, 
  • guľáš v prírode,
  • kubašský jarmok,
  • súťaž guľášová sobota v Kubašku,
  • silvestrovské posedenie pri vianočnej kapustnici.

Okrem toho na rôzne stretnutia  pripravujú členovia klubu kultúrny program.

Poslanie a predmet činnosti

 

V klube dôchodcov sa utvárajú podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť 

na udržiavanie fyzickej aktivity, psychickej aktivity občanov, ktorí sú poberateľmi 

starobného dôchodku alebo občanov s nepriaznivým zdravotným stavom. 

 

 

 

 

 

História 

Klub dôchodcov bol založený 1.6.2009. Vedúcou  Klubu sa stala p. Motyčková spolu s výborom: p.Oľga Petruľová, p.Katarína Fabryová, p.Katarína Ondrušková.V súčasnosti má Klub 36 členov. Dňa 8.1.2014 sa stala vedúcou klubu p. Terézia  Lopušeková Klub sa stretáva štvrťročne na nasledovných akciách: fašiangové posedenie, v letnom období na guľáši v prírode.Rok ukončíme silvestrovským posedením pri kapustnici. Okrem toho na svoje stretnutia si pripravujeme kultúrny program.V lete sa chodievame kúpať do Vrbova, Ružbach a Bešeňovej. Medzi ďalšie  aktivity patri  aj stretávanie sa s dôchodcami z Kišoviec, Spišského Štiavnika, Hranovnice, s ktorými si navzájom vymieňame skúsenosti.V roku 2012 nechýbal Klub dôchodcov na akcií  „Kubašský jarmok“ na ktorom  vo svojom stánku ponúkali na predaj svoje ručné práce. Zároveň sa predstavili aj so svojím kultúrnym programom, kde predviedli  „páračky“ . Súčasťou jarmoku bola  aj súťaž v pečení koláčov. Členka klubu sa  umiestnila na 2. mieste. Každoročne sa zúčastňujeme na akcií organizovanej MS SČK „ Guľášová sobota “ v Kubašku - pri  súťaži vo varení kotlikového guľaša.V roku 2014 ziskal Klub KD 1. miesto za celkový  dojem a originálnu tvorbu pri vyzdobení nášho stánku.Rovnako  v rámci súžaže v krajaní cibule  získal 2. miesto. Ďalšou aktivitou, na ktorej sa členovia zúčastnili bolo cvičenie spartakiády pri prílležitosti Mesiaca úcty k starším. Okrem tychto činnosti navštívili  sme pútnicke miesta v Levoči a na Starých Horách. Taktiež sa zúčastňujeme na koncertoch, kultúrnych podujatiach v Poprade a v Spišskej Novej Vsi.Pre ďalšie zlepšenie činnosti Klubu a rozšírenie svojich radov pozývame ďalšich seniorov z obce,aby sa stali súčasťou  Klubu.

Kontakt

Terézia Lopušeková
Školská

0918160012

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode