Poslanie a predmet činnosti

 

V klube dôchodcov sa utvárajú podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť 

na udržiavanie fyzickej aktivity, psychickej aktivity občanov, ktorí sú poberateľmi 

starobného dôchodku alebo občanov s nepriaznivým zdravotným stavom. 

Vitajte na našom webeNovinky

Kontakt

Terézia Lopušeková
Školská

0918160012

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode